Jeugdrecht

Het jeugdrecht neemt een bijzondere plaats in het personen- en familierecht en in het kinderstrafrecht in. U kunt hierbij denken aan jeugdstrafzaken maar ook een ondertoezichtstelling (OTS) en / of een uithuisplaatsing (UHP).

Wij zijn nauw betrokken in jeugdstrafzaken. In deze zaken is het doel de belangen van de minderjarigen te beschermen en de minderjarigen weer zo goed mogelijk op de rails in de maatschappij te zetten. Wij hechten dan ook aan een goed contact met de minderjarigen en de ouders en/of verzorgers.

Voorts omvat het jeugdrecht ook de ondertoezichtstelling al dan niet met uithuisplaatsing van een kind. In dergelijke zaken wordt primair gekeken naar de belangen van het kind. Uiteraard wordt daar ook de belangen van de ouders/verzorgers in meegenomen.

Ook de belangen van pleegouders kunnen een belangrijke rol in het leven van een pleegkind spelen. Wat zijn de belangen van het kind om bij een pleegouder te blijven. Wat zijn de rechten en plichten van pleegouders. Mogelijk kunnen pleegouders zich mengen in een procedure.

In het belang van het kind kan mr. Van ít Westende Meeder de biologische ouder(s) dan wel de pleegouder(s) van dienst zijn.