Kosten

Allereerst wordt bekeken of een cliënt voor rechtsbijstand in aanmerking komt. Indien een cliënt voor rechtsbijstand in aanmerking komt dan is daar een eigen bijdrage aan verbonden. De eigen bijdrage is wettelijk geregeld en is afhankelijk van inkomen en vermogen.

Indien de cliënt niet voor rechtsbijstand in aanmerking komt dan worden de kosten voor de dienstverlening aan de cliënt in rekening gebracht. Het honorarium bestaat uit het aantal bestede uren maal het uurtarief, vermeerderd met een toeslag voor kantoorkosten (5%), btw (21%) en eventuele externe kosten.

In geval van een procedure worden de griffierechten doorbelast aan de cliënt.

Met betrekking tot incassozaken wordt het incassotarief gehanteerd. De vergoeding bestaat dan uit een percentage van het te incasseren bedrag.
Incasso, Amersfoort, Amersfoort-Nieuwland, Nieuwland, Echtscheiding, Rechtzaak, Advocaten, Advocaat, Juristen, Jurist, Notarissen, Notaris, Incasso, Procureur, Scheiding, Echtscheiding, Arbeidsrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Mediation