Mediation

Mevrouw mr Van 't Westende Meeder is als MfN-registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Mediation komt aan de orde wanneer er een geschil is, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, binnen een familie, tussen buren, et cetera. Vrijwel ieder conflict heeft een oplossing die aanvaarbaar is voor de betrokken partijen. Partijen zien vaak zelf niet dat er een oplossing is. Bij een mediation wordt onder andere gekeken of partijen wel op de hoogte zijn van de wederzijdse belangen. Kunnen partijen na een toelichting zich in de andere partij verplaatsen? Bij een mediation worden partijen bijgestaan door een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator begeleidt partijen tijdens hun gezamenlijk oplossen van het conflict. Voor alle duidelijkheid, de mediator lost het conflict niet op maar helpt partijen het conflict zelf op te lossen. Bij een mediation gaat het er om een oplossing te zoeken die zo breed mogelijk door partijen wordt gedragen.

Uitgangspunten bij een mediation is vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan tot een mediation worden gedwongen. Voorts verbinden partijen zich vooraf tot geheimhouding met betrekking tot wat tijdens de mediation wordt besproken.

Indien er tot een oplossing is gekomen, wordt deze meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Indien het zaken betreft van juridische aard die bijvoorbeeld bij de rechtbank dienen te worden vastgelegd, zal de mediator die tevens advocaat is, daar zorg voor dragen. Een mediator die geen advocaat is, zal dan een advocaat dienen te raadplegen.