Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een breed omvattend rechtsgebied. Het omvat zoal huwelijksvermogensrecht, geregistreerd partnerschap, adoptie, omgangsregeling, gezag, alimentatie, naamswijzigingen, et cetera.

Met betrekking tot een echtscheidingsprocedure is het bij Van 't Westende Meeder mogelijk, naast de traditionele echtscheidingsprocedure, een echtscheidingsconflict tot een goed einde te brengen door middel van bemiddeling / mediation. Beide partijen moeten tot deze bemiddeling bereid zijn en zich er voor in willen zetten.

Een bemiddeling moet worden gezien als een investering in de toekomst. Het is de bedoeling dat bij de echtscheiding partijen zo goed mogelijk als gelijkwaardige partijen uit elkaar gaan. Bemiddeling moet trachten te voorkomen dat er een gevoel van rancune voor jaren na de scheiding overblijft of ontstaat.

Indien na een aantal sessies blijkt dat de bemiddeling niet zal slagen, dan wordt beide partijen naar een andere advocaat verwezen; het kantoor zal dan in deze zaak voor geen van beide partijen meer optreden met het oog op een eventueel belangenconflict.

Mr. Van ít Westende Meeder biedt de mogelijk de afspraken omtrent kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Het voordeel van een ouderschapsplan is dat afspraken over de kinderen duidelijkheid schept tussen ouders, naar de kinderen en naar mogelijke nieuwe partners en/of derden.